Yhdistyksen
säännöt

Tutustu yhdisyksen sääntöihin alta.

Sipoon Rakennusperinne ry:n säännöt

Patentti- ja rekisterihallitu
Yhdistysrekisteri / Sääntömalli 1

Yksi kokous,  yksi jäsenryhmä

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sipoon rakennusperinne ry. / Sibbo byggnadstradition rf. ja sen kotipaikka on Sipoo.

Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Sipoon rakennusperinteen ja kulttuuriperinnön vaaliminen Luoda verkosto sipoolaisten vanhojen talojen asukkaille sekä muille aiheesta kiinnostuneille henkilöille

• Toimia yhdyssiteenä rakennusperinteen harrastajien ja ammattilaisten välillä
• Perinteisin menetelmin tapahtuvan korjausrakentamisen edistäminen
• Perinteisen, kestävän ja ekologisen uudisrakentamisen tukeminen
• Historiallisten rakennusten ja kokonaisuuksien suojeleminen ja tunnettuuden lisääminen
• Historiallisen Sipoon imagon vahvistaminen
• Yhdistyksen pääperiaate on tuoda esille Sipoon kunnan rakennuskannan kulttuurihistoriallista arvoa ja elävöittää Sipoon kuntaa

 

Yhdistyksen toiminta em. tarkoituksen toteuttamiseksi:
harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa sekä edistää alan tutkimusta tuottamalla mm. kursseja asiantuntijaluentoja retkiä ja opintomatkoja talkoita ja työnäytöksiä erilaisia tempauksia ja muita tapahtumia tiedotteita ja julkaisuja

Vaikuttaa kunnan kaavoitus- ja rakennuspäätöksiin jäsenten välillä toimivan varaosakierrätyksen edistäminen sekä ammattilaisten tavoitettavuus tuomalla eri toimijat yhteen toimia yhteistyössä muiden yhdistysten sekä erilaisten järjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi tuottaa lausuntoja, konsultoida ja avustaa eri tahoja suojeluesitysten tekemisessä rakennusten vaalimisen edistämiseksi vaikuttaa ja ottaa kantaa rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen puolesta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi mm. hakea erilaisia tukia ja avustuksia ottaa vastaan lahjoituksia ja perintöjä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta hankkia varoja järjestämällä tapahtumia, myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia harjoittaa kustannustoimintaa välittää jäsenilleen rakennusperinnön vaalimiseen liittyviä materiaaleja ja työvälineitä Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä. 

 

Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Liittymis- ja jäsenmaksu Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

 

 

 

Liity Sipoon Rakennusperinne Ry:n jäseneksi
- se on ilmaista!