Uudenmaan Perinnekylä

Uudenmaan perinnekylä on osa Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kylä 2020-hanketta, jonka tavoitteena on luoda konsepti pientaloihin perustuvasta asuinalueesta, jossa ajanmukainen asuminen ja kulttuuriperinnön vaaliminen lyövät kättä.

Uudenmaan Perinnekylä

Uudenmaan Perinnekylä Talmaan

Uudenmaan perinnekylä on osa Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kylä 2020-hanketta, jonka tavoitteena on luoda konsepti pientaloihin perustuvasta asuinalueesta, jossa ajanmukainen asuminen ja kulttuuriperinnön vaaliminen lyövät kättä. Alueen kantavia ajatuksia ovat rakennusperinnön ja -perinteen vaaliminen, terveet rakennukset, kylämäisyys, yhteisöllisyys, ekologisuus ja kestävyys sekä sijainti kaupungin liepeillä.

Sipoon kunta laatii vuoden 2017 aikana omistamalleen alueelle Talmassa asemakaavaluonnoksen, joka perustuu talonpoikaiskulttuurisäätiön tuottamaan ideasuunnitelmaan.

Asemakaavaluonnoksen valmistuttua, kiinnostuneilla rakentajilla on mahdollisuus tehdä tonttivarauksia. Alueen lopullinen koko riippuu kiinnostuneiden määrästä. Nyt on myös sinun vuorosi vaikuttaa alueen toteutumiseen ja osoittaa kiinnostuksesi alueeseen mahdollisena asukkaana ja rakentajana.Ideasuunnitelma on ladattavissa tästä linkistä.Ideasuunnitelma hahmottaa alustavasti alueen ilmettä, tonttijakoa, rakennuskantaa ja pihapiirejä.

Syntymässä on elävä ja yhteisöllinen tulevaisuuden asuinalue, jossa perinteiset, sopusuhtaiset pihapiirit terveine puurakennuksineen yhdistyvät luonnon läheisyyteen ja monimuotoisuuteen.

 

 

 

.

Rakennuskanta

Alueelle siirretään purku-uhan alla olevia perinteisiä suomalaisia hirsirakennuksia. Rakennuksista muodostetaan tonteille pihapiiri. Rakennuksia on oltava yhdellä tontilla vähintään 3. Alueelle voidaan rakentaa myös uusia rakennuksia perinteisistä materiaaleista perinteisillä menetelmillä, sikäli kuin rakennukselle on osoitettavissa perinteinen esikuva.

Tontit: lukumäärä, koko, hinta ja rakennusoikeus
Alueelle kaavoitetaan n.25 tonttia kooltaan 1500 – 2500 m2. Yhden tontin hinnaksi tulee arviolta 120.000 – 200.000 € tontin koosta ja toteutuvasta neliöhinnasta (80 – 85 eur/m2) riippuen. Sipoon kunta määrittää hinnan vuoden 2017 aikana. Rakennusoikeus tontilla k=0,25. Tonttien kokoa voidaan muunnella jonkin verran rakennettavan rakennuskannan tilatarpeen mukaan.

Sovellettavat rakennusmääräykset
Sipoon kunnan rakennusvalvonnan alustavan kannan mukaan rakennuksen siirto voidaan tulkita vanhan rakennuksen korjaus- ja muutostyöksi. Pelkän hirsirungon uusiokäyttö ei yksin ole riittävä peruste tulkita talo vanhaksi rakennukseksi, vaan myös talon muita vanhoja osia on käytettävä riittävässä määrin. Sitovat päätökset asiassa tehdään asemakaavoituksen yhteydessä. Mikäli alueelle rakennetaan täysin uusia rakennuksia, niihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia uudisrakentamista koskevia määräyksiä.

Lisätietoja hankkeesta:
Jari Vesanen, jari.vesanen(at)varpula.fi, puh. 040 506 3780

Liity Sipoon Rakennusperinne Ry:n jäseneksi
– se on ilmaista!