Pumppaamosta hyvän hengen pumppaamo

 

Sipoon rakennusperinne ry ehdottaa Nikkilässä sijaitsevan Pumppaamon kohdistamista myynnin sijaan avoimeen yhdistystoimintaan kaikkien sipoolaisten hyväksi ja on valmis keskustelemaan kunnan kanssa kehitysideoistaan.

Yhdistykset luovat hyvää kaikille
Sipoossa on yhdistyksiä ja ryhmiä, joissa kiinnostuksen kohteena on kulttuuriperintöön ja kädentaitoihin liittyvien aktiviteettien kehittäminen ja ylläpito. Nämä aktiviteetit kohdistuvat kaikkiin ikäryhmiin lapsista eläkeläisiin ja tuovat eri sukupolvia ja ryhmiä yhteen. Yhdistyksillä on paljon annettavaa kuntalaisille ja suurin hyöty saavutetaan yhteisellä kiinteällä toimintapaikalla, Pumppaamossa.

Sipoon rakennusperinne ry haluaa olla kartoittamassa uudenlaista toimintaa ja hankkimassa mukaan muita yhdistyksiä, pienyrityksiä ja toimijoita, joiden avulla saavutetaan laaja ja moni-ilmeinen toimintaympäristö Pumppaamoon.

 

Rakennus kuntoon
Pumppaamon kunto on tyhjänä ollessaan huonontunut ja sen kunnostaminen tulisikin pikaisesti aloittaa uusien tuhojen välttämiseksi. Ennen kunnostustöitä tarvitaan kunnollinen kuntoarvio ja korjaussuunnitelma vanhoihin rakennuksiin perehtyneeltä asiantuntijalta, esim. Saatsilta. Sipoon rakennusperinne ry tarvitsee voimakasta tukea kunnalta, mutta sitoutuu järjestämään kohtuullisen määrän talkoohenkistä kunnostusta sekä selvittämään kunnan panostusta tukevia muita rahoitusmahdollisuuksia talon saattamiseksi jälleen käyttökelpoiseksi. Vastaavia hankkeita on ideoitu yhdistysten voimin muuallakin mm. Myrskylässä.

 

Kierrätys toiminnan keskiössä
Sipoosta puuttuu arkielämään kohdistuvan kierrätyksen- ja korjaustoiminnan keskus, johon Pumppaamo on erinomainen ( vrt Keravan Jalotus). Pumppaamo toimisi pienten työpajojen ja käsityötaitojen keskuksena ja tukisi siten yhteisöjen toimintaa ja ekologista ympäristöä huomioivaa elintapaa.

Talossa voisi olla esim. puutyöpaja, ikkunoiden kunnostusta, rakennusapteekki, 3d-printtausta, kangaspuita, ompelukoneita, kierrätysneuvontaa, yms.  käyttökelpoisen tavaran korjaamiseksi. Keskus palvelisi erityisesti kasvavaa Nikkilän ja Jokilaakson alueen asukaskuntaa.

 

Merkitys asukkaille ja Sipoolle
Pumppaamo on monien viimeaikaisten kommenttien perusteella asukkaille tärkeä ja muistoja herättävä rakennus ja liittyy voimakkaasti Nikkilän ja Sipoon identiteettiin. Pumppaamolla on itseoikeutettu rooli alueen viihtyisyydessä, virkistystoiminnassa ja luovassa, osallistavassa asukastoiminnassa, mikä kaikki heijastuu yhteisön hyvinvointiin ja paikallisen yrityselämän kehittymiseen. Pumppaamo voi tukea oleellisesti myös Jokilaakson alueen ulkoilu- ja matkailutoimintoja.